Polityka prywatno艣ci

Niniejsza polityka prywatno艣ci ma zastosowanie do wszelkich us艂ug 艣wiadczonych przez Unibit sp. z o.o. na rzecz Konsument贸w.

 

Korzystanie z us艂ug oferowanych przez Unibit Sp. z o.o. przez Konsument贸w jest mo偶liwe po zapoznaniu si臋 z niniejsz膮 polityk膮 prywatno艣ci i akceptacj膮 jej tre艣ci. Podanie niekt贸rych danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy w ramach korzystania z us艂ug Unibit Sp. z o.o.

 

Celem niniejszej polityki prywatno艣ci jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsument贸w oraz okre艣lenie zasad ich ochrony. Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsument贸w zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa, w tym przepisami rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (鈥濺ozporz膮dzenie RODO鈥).

 

Administratorem danych osobowych Konsument贸w w rozumieniu Rozporz膮dzenia RODO jest Unibit sp. z o.o. z siedzib膮 przy ul. Porcelanowej 51 w Katowicach, numer NIP 954-00-03-691, numer REGON 278010632.

 

Dane osobowe Konsument贸w przetwarzane s膮 w celu i zakresie niezb臋dnym do 艣wiadczenia us艂ug Unibit sp. z o.o., przez okres niezb臋dnych do realizacji tych cel贸w.

Obejmuje to w szczeg贸lno艣ci:

  • przetwarzanie danych niezb臋dne do wykonania umowy z Konsumentem lub podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie Konsumenta (obs艂uga zapyta艅 oraz skarg Konsument贸w, dokonywanie rozlicze艅 z Konsumentami, umo偶liwienie Konsumentom udzia艂u w promocjach i konkursach organizowanych przez Unibit sp. z o.o.),

  • przetwarzanie niezb臋dne do cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w Unibit sp. z o.o. (analiza i badanie sposob贸w korzystania przez Konsument贸w z us艂ug 艣wiadczonych przez Unibit sp. z o.o., w celach prowadzenia post臋powa艅 s膮dowych lub administracyjnych oraz w celach archiwalnych),

  • przetwarzanie danych za zgod膮 Konsumenta (w celach marketingowych),

  • przetwarzanie danych w celu wype艂nienia obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa.

 

Unibit sp. z o.o. zapewnia Konsumentom realizacj臋 uprawnie艅 wynikaj膮cych z przepis贸w Rozporz膮dzenia RODO, w tym prawa dost臋pu do tre艣ci w艂asnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usuni臋cia, przenoszenia, a tak偶e prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Konsument mo偶e wnie艣膰 skarg臋 do organu nadzorczego utworzonego zgodnie z Rozporz膮dzeniem RODO.

 

W przypadku wyra偶enia przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych, Unibit sp. z o.o. zapewnia Konsumentowi mo偶liwo艣膰 wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych mo偶e by膰 wycofana przez Konsumenta drog膮 e-mailow膮 pod adresem b膮d藕 poczt膮 tradycyjn膮. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznacza, 偶e wcze艣niejsze przetwarzanie danych by艂o niezgodne z prawem.

 

W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych Konsument贸w, dane te mog膮 by膰 udost臋pniane 鈥 tylko w zakresie niezb臋dnym do realizowania cel贸w przetwarzania 鈥 nast臋puj膮cym kategoriom odbiorc贸w:

  • instytucjom publicznym lub wykonuj膮cym zadania publiczne, takim jak na przyk艂ad urz臋dy skarbowe, s膮dy lub komornicy,

  • podmiotom wykonuj膮cym us艂ugi na rzecz Unibit sp. z o.o., takim jak na przyk艂ad banki, operatorzy pocztowi, operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne, audytorzy, firmy windykacje lub kancelarie prawne.

 

Unibit sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Konsument贸w w spos贸b zapewniaj膮cy odpowiednie bezpiecze艅stwo tych danych, w tym ochron臋 przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow膮 utrat膮, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Unibit sp. z o.o. chroni dane osobowe Konsument贸w za pomoc膮 odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych.

 

Unibit sp. z o.o. w ramach 艣wiadczenia us艂ug na swojej stronie internetowej stosuje pliki 鈥瀋ookies鈥. Informacje zbierane za po艣rednictwem plik贸w 鈥瀋ookies鈥 b臋d膮 wykorzystywane celem 艣wiadczenia przez Unibit sp. z o.o. us艂ug, w tym dostosowywania us艂ug do indywidualnych potrzeb i preferencji Konsument贸w, a tak偶e opracowywania og贸lnych statystyk dotycz膮cych korzystania przez Konsument贸w ze strony internetowej Unibit sp. z o.o.. Informacje zbierane za po艣rednictwem plik贸w 鈥瀋ookies鈥 nie stanowi膮 podstawy automatycznego podejmowania decyzji dotycz膮cej Konsumenta. Konsument w dowolnym momencie ma mo偶liwo艣膰 zablokowania generowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥 za pomoc膮 odpowiedniej opcji w przegl膮darce internetowej.